Skip to main content

Detachering

selecteren en werven van juiste kandidaten

Vanuit onze ervaring gaan we samen op zoek naar de juiste kandidaat. Na een goede screening dragen we hem of haar aan. Tijdens de looptijd van het contract kunnen we de kandidaat begeleiden. Op detachering-, werving- en selectie- of projectbasis.

Stakeholder-
management

relatiebeheer, mediation, belangenvertegenwoordiger

Bij projecten is er vaak onduidelijkheid over de invulling van omgevingsmanagement. Dit kan leiden tot een discussie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Wij adviseren hierin onafhankelijk. Onze omgevingsmanagers zijn daarnaast toppers in het begeleiden van het realisatieproces in grote projecten. Met oog voor verschillende belangen krijgen ze stakeholders mee.

Analyses

stakeholderanalyse, vergunningenscan, omgevingsscan

De omgeving bepaalt in grote mate de inzet van een omgevingsmanager. Is het een gedragen project of zijn er veel bezwaren vanuit stakeholders? Wij kunnen deze omgeving analyseren met een stakeholderanalyse, vergunningenscan en/of omgevingsscan om te bepalen welk type omgevingsmanager het beste past. En vervolgens ook de juiste kandidaat vinden.

Advisering

in tenders, opstellen contract, toetsen contractdocumenten

We adviseren de opdrachtgever of opdrachtnemer in de tenderfase, maar ook al eerder bij het opstellen van de uitvraag naar de markt. Daarnaast zijn onze omgevingsmanagers in te schakelen om het proces ten aanzien van het risicogestuurd toetsen te begeleiden.

Processen

begeleiding van voortgang van elk project – hoe complex ook

Het begeleiden van processen op verschillende niveaus is erg belangrijk. Vaak is de inhoudelijke kennis aanwezig. Echter stagneren processen door het vasthouden aan bestaande kaders. Dit is een groot risico voor de voortgang. de Omgevingsmanager heeft ruime ervaring om dit proces te begeleiden. Bij bijvoorbeeld het in beeld brengen en uitwerken van complexe raakvlakken binnen het project, onafhankelijke vertegenwoordiging van bewonersgroepen of projectorganisaties. Of zet de Omgevingsmanager in voor een Project Start Up (PSU) of oplevering/overdrachtsproces.

Coaching

begeleiding omgevingsmanagers

Op zoek naar de juiste omgevingsmanager? Voor elk type project  – in welke fase dan ook – zoeken we de juiste omgevingsmanager, junior of senior. Is er begeleiding nodig in een lastig proces of coaching van een junior? Vanuit onze jarenlange ervaring pakken we hierin een belangrijke rol. Op verzoek van de kandidaat of van de organisatie.

Training

omgevingsmanagement en projectgericht

We geven trainingen op het gebied van omgevingsmanagement. Op basis van onze ruime ervaring verzorgen we ook projectgerichte en vraagstukgerelateerde trainingen.