Skip to main content

de Omgevingsmanager

Die wil je in de buurt.

 

Met ons in de buurt is iedereen op de hoogte, verloopt het efficiënt, staat alles op de juiste plek en werkt iedereen samen.

de Omgevingsmanager. Die wil je in de buurt.

De complexiteit
van projecten

 

Infrastructurele projecten zijn ingrijpend. Op papier. In de voorbereiding. In de uitvoering. Maar er komt veel meer bij kijken dan het project zelf. Wat er rónd speelt maakt het nóg complexer. Tegenstrijdige belangen, politieke gevoeligheden, ingewikkelde vergunningen en contracten, stagnerende processen, vertraging en overlast. Met een project hebben meer partijen te maken dan de mensen op de bouwplaats alleen.

Zie wie we zijn

Van complex
naar structuur

 

Wie spelen er een rol bij een project? Bewoners in de omgeving, gemeenten, ondernemers, belangengroepen, uitvoerende organisaties, hulpdiensten en andere belanghebbende stakeholders. Hoe krijg je ze allemaal mee? Met de Omgevingsmanager in de buurt is iedereen op de hoogte, verloopt het efficiënt, staat alles op de juiste plek, werkt iedereen samen. De Omgevingsmanager brengt structuur in elk project.

Zie wat we doen

Wij kennen als geen ander de belangen die spelen rond een ingrijpend project. Alle belangen.

de Omgevingsmanager. Die wil je in de buurt.